Inspektor ds. zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

aktualnie poszukuje kandydata na stanowisko:

inspektor ds. zamówień publicznych

Opis stanowiska:

  • zapewnienie właściwego zaopatrzenia zakładu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, nadzorowanie i organizowanie zamówień publicznych i prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, sporządzanie sprawozdań.

Wymagane  wykształcenie

  • wyższe  kierunek: administracja, prawo, finanse, ekonomia,
  • mile widziane ukończone studium podyplomowe w zakresie zamówień publicznych lub kursy,
  • preferowany staż:  min.  2 letni staż pracy w dziale zamówień publicznych 
  • znajomość programu MS Office w tym znajomość Excel,
  • biegła znajomość przepisów o zamówieniach publicznych,
  • bardzo dobre zdolności analityczne,
  • rzetelność, odpowiedzialność i terminowość,
  • dobra organizacja pracy,
  • umiejętność pracy w zespole.

Forma zatrudnienia:

umowa o pracę od  marca 2019 roku lub w terminie uzgodnionym.

Dokumenty:

 list motywacyjny,  CV,  dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

należy składać w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, lokal nr 2-100 (sekretariat) lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem na kopercie: "Oferta zatrudnienia na stanowisko st. inspektor ds. zamówień publicznych", do dnia 1 kwietnia 2019 roku. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów niewymienionych wyżej.       

Osoba do kontaktów:  Dyrektor mgr inż. Zbigniew Skonieczny tel. 54 285 62 00.