AKTUALNE OGŁOSZENIE

Radziejów, dnia  20.02.2019 r

AKTULNE   OGŁOSZENIE DO ODWOŁANIA:

  1. zgodnie z punktem § 10 pkt 5 szczegółowych warunków konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2014 r. w Gazecie Wyborczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:

Zadanie 1A-  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy::

1) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 zwanych świadczeniami dziennymi w oddziałach:  chirurgii ogólnej,

2) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami zwykłymi oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami świątecznymi w oddziałach: chirurgii ogólnej.

3) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach gotowości w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego w oddziałach: chirurgii ogólnej.

  1. zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:
  2. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii,
  3. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie grużlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
  4. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

 

kontakt tel. 54 285 62 00, 54 285 62 80