SZPITAL ZATRUDNI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni:

  1. inspektora do spraw BHP i administracji

wymagania: uprawnienia inspektora bezpieczeństwa pracy, doświadczenie zawodowe. Preferowane jest wykształcenie wyższe.

Informacja:

Informujemy, iż zakończone zostało postępowania w prawie zatrudnienia sekretarki medycznej oraz inspektora ds. ochrony p.poż, oc, transportu i administracji. Zawarte zostały umowy o pracę.

Radziejów, dnia 28.09.2018 r.