Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Ogłoszenie

Dokumenty

 

Kierownik działu administracji i zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

aktualnie poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownik działu administracji i zamówień publicznych

Opis stanowiska:

 • zapewnienie właściwego zaopatrzenia zakładu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, nadzorowanie pracy podległego działu, zapewnienie prawidłowego działania magazynów, utrzymanie estetyki i czystości w obiektach i terenach będących w administracji zakładu, nadzorowanie i organizowanie zamówień publicznych i prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, opracowywanie wniosków o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, zlecanie usług na zewnątrz, gdy niemożliwe jest wykonanie ich środkami własnymi, przygotowywanie planów inwestycyjnych, modernizacji i remontów we współpracy z działem technicznym i ekonomiczno- księgowym, sporządzanie sprawozdań.
Czytaj więcej

Inspektor ds. zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

aktualnie poszukuje kandydata na stanowisko:

inspektor ds. zamówień publicznych

Opis stanowiska:

 • zapewnienie właściwego zaopatrzenia zakładu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, nadzorowanie i organizowanie zamówień publicznych i prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, sporządzanie sprawozdań.
Czytaj więcej

AKTUALNE OGŁOSZENIE

Radziejów, dnia  20.02.2019 r

AKTULNE   OGŁOSZENIE DO ODWOŁANIA:

 1. zgodnie z punktem § 10 pkt 5 szczegółowych warunków konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2014 r. w Gazecie Wyborczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:

Zadanie 1A-  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy::

1) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 zwanych świadczeniami dziennymi w oddziałach:  chirurgii ogólnej,

2) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami zwykłymi oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami świątecznymi w oddziałach: chirurgii ogólnej.

3) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach gotowości w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego w oddziałach: chirurgii ogólnej.

 1. zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:
 2. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii,
 3. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie grużlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
 4. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

 

kontakt tel. 54 285 62 00, 54 285 62 80

AKTUALNE OGŁOSZENIE

Radziejów, dnia  24.10.2018 r

AKTULNE   OGŁOSZENIE DO ODWOŁANIA:

 1. zgodnie z punktem § 10 pkt 5 szczegółowych warunków konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2014 r. w Gazecie Wyborczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:

Zadanie 1A-  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy::

1) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 zwanych świadczeniami dziennymi w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz izbie przyjęć,

2) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami zwykłymi oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami świątecznymi w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz izbie przejęć.

3) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach gotowości w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, izbie przyjęć oraz ZOL.

Zadanie 1B-  udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń w zakresie:

Kardiologii

 1. zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:
 1. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii,
 2. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii,
 3. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii,
 4. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie grużlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
 5. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki  lekarskiej w POZ i transportu sanitarnego w POZ w dni robocze od godz. 18.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta i dni wolne od pracy od godz. 7.00 do 7.00 dnia następnego
 6. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej.

kontakt tel. 54 285 62 00, 54 285 62 80

AKTUALNE OGŁOSZENIE

AKTULNE   OGŁOSZENIE DO ODWOŁANIA:

 1. zgodnie z punktem § 10 pkt 5 szczegółowych warunków konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2014 r. w Gazecie Wyborczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:

Zadanie 1A-  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy::

1) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 zwanych świadczeniami dziennymi w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz izbie przyjęć,

2) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami zwykłymi oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami świątecznymi w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz izbie przejęć.

3) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach gotowości w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, izbie przyjęć oraz ZOL.

 1. zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:
 1. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii,
 2. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii,
 3. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii,
 4. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki  lekarskiej w POZ i transportu sanitarnego w POZ w dni robocze od godz. 18.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta i dni wolne od pracy od godz. 7.00 do 7.00 dnia następnego
 5. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej.
 6. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

kontakt tel. 54 285 62 00, 54 285 62 80

SZPITAL ZATRUDNI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni:

 1. inspektora do spraw BHP i administracji

wymagania: uprawnienia inspektora bezpieczeństwa pracy, doświadczenie zawodowe. Preferowane jest wykształcenie wyższe.

Informacja:

Informujemy, iż zakończone zostało postępowania w prawie zatrudnienia sekretarki medycznej oraz inspektora ds. ochrony p.poż, oc, transportu i administracji. Zawarte zostały umowy o pracę.

Radziejów, dnia 28.09.2018 r.

SZPITAL ZATRUDNI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni:

 • inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej, transportu i administracji:

wymagania: uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej, doświadczenie zawodowe. Preferowane jest wykształcenie wyższe i uprawnienia inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Sekretarkę medyczną:

Wymagania: preferowane wykształcenie wyższe.

Radziejów, dnia 05.07.2018 r.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni analityków medycznych.
Kontakt: starszy inspektor ds. pracowniczych tel. 54 285 62 73

AKTUALNE OGŁOSZENIE

Radziejów, dnia 08.06.2018 r.

AKTULNE   OGŁOSZENIE DO ODWOŁANIA:

zgodnie z punktem § 10 pkt 5 szczegółowych warunków konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2014 r. w Gazecie Wyborczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:

Zadanie 1A-  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy::

1) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 zwanych świadczeniami dziennymi w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz izbie przyjęć,

2) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami zwykłymi oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami świątecznymi w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz izbie przejęć.

3) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach gotowości w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, izbie przyjęć oraz ZOL.

Konkurs uzupełniający

Radziejów, dnia 08.06.2018 r

kontakt tel. 54 285 62 00, 54 285 62 80

zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:

 1. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii,
 2. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii,
 3. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii,
 4. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki  lekarskiej w POZ i transportu sanitarnego w POZ w dni robocze od godz. 18.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta i dni wolne od pracy od godz. 7.00 do 7.00 dnia następnego
 5. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej.

 

kontakt tel. 54 285 62 00, 54 285 62 80

Pielęgniarki i położne

Radziejów, dnia  08.06.2018 r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni pilnie pielęgniarki i położne celem zapewnienia całodobowej opieki na oddziałach szpitalnych.
Kontakt: Naczelna Pielęgniarka tel. 54 285 62 72

Kadry: 54 285 62 73

AKTUALNE OGŁOSZENIE

Radziejów, dnia 28.03.2018 r.

AKTULNE   OGŁOSZENIE DO ODWOŁANIA:

zgodnie z punktem § 10 pkt 5 szczegółowych warunków konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2014 r. w Gazecie Wyborczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:

Zadanie 1A-  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy::

1) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 zwanych świadczeniami dziennymi w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz izbie przyjęć,

2) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami zwykłymi oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego zwanych świadczeniami świątecznymi w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz izbie przejęć.

3) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach gotowości w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, izbie przyjęć oraz ZOL.

Konkurs uzupełniający

Radziejów, dnia 26.03.2018 r

kontakt tel. 54 285 62 00, 54 285 62 80

zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:

 1. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii,
 2. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii,
 3. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki  lekarskiej w POZ i transportu sanitarnego w POZ w dni robocze od godz. 18.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta i dni wolne od pracy od godz. 7.00 do 7.00 dnia następnego
 4. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

kontakt tel. 54 285 62 00, 54 285 62 80

AKTUALNE OGŁOSZENIE

Radziejów, dnia  26.03.2018 r

AKTULNE   OGŁOSZENIE DO ODWOŁANIA:

zgodnie z punktem 21 konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 września 2012 r. w Gazecie Wyborczej  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs uzupełniający ofert na:

 1. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii,
 2. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii,
 3. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci,
 4. udzielanie lekarskich ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólne dziecięcej,
 5. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy i transportu sanitarnego w dni robocze od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedzielę, święta i dni wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego,
 6. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo od godz. 7.00 do 7.00 dnia następnego w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego „S" w Radziejowie,

kontakt tel. 54 285 6200, 54 285 6280