Poradnie specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne są w większości zlokalizowane na parterze w gmachu administracyjnym. Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub telefonicznie.

Telefon: 54 285-62-18

Poradnie specjalistyczne udzielają świadczenia na podstawie skierowania lekarza, ubezpieczenia zdrowotnego.

 W SP ZOZ Radziejów znajdują się następujące poradnie:

 1. Chirurgiczna ogólna,
 2. Otolaryngologiczna,
 3. Dermatologiczna,
 4. Neurologiczna,
 5. Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dorosłych,
 6. Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci,
 7. Uzależnienia od alkoholu,
 8. Zdrowia Psychicznego (bez skierowania),
 9. Okulistyczna,
 10. Reumatologiczna,
 11. Rehabilitacyjna,
 12. Alergologiczna,
 13. Medycyny Pracy,
 14. Endokrynologiczna,
 15. Onkologiczna,
 16. Ginekologiczno-Położnicza (bez skierowania),
 17. Kardiologiczna,
 18. Diabetologiczna,
 19. Psychologiczna,
 20. Urologiczna,
 21. Neurochirurgiczna,
 22. Chirurgii Dziecięcej,
 23. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 24. Preluksacyjna,
 25. Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
 26. Neonatologiczna,
 27. Leczenia Bólu,
 28. Logopedyczna,
 29. Stomatologiczna (bez skierowania).