Oddział terapii uzależnienia od alkoholu i oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Kierownik, tel. 54 285 63 16

mgr Hanna Mańkiewicz  - specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta terapii krótkoterminowej

Pielęgniarka oddziałowa, tel. 54 285 63 11

mgr Małgorzata Murgała – st. Pielęgniarak, mgr  administracji

Lekarze, tel. 54 285 62 79

 1. lek. Anna Sawkiewicz – specjalista w dziedzinie psychiatria
 2. lek. Jolanta Sobczyk – specjalista w dziedzinie psychiatria
 3. lek. Michał Wojtaszek -  specjalista w dziedzinie psychiatria
 4. lek. Aneta Pilip – w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii
 5. lek.  Joanna Foremska – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalista    w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
 6. lek. Wieslaw Foremski- – patomorfolog, przed egzaminem specjalizacyjny w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 7. lek. Bogusław Rogulski – lekarz medycyny,

Psycholodzy, tel. 54 285 62 16

 1. mgr Wiesław Szumiński – psycholog kliniczny
 2. mgr Aleksandra Kotarska - psycholog

Terapeuci,  tel. 54 285 6278

 1. mgr pedagogiki Iwona Lewandowska-  specjalista terapii uzależnień, st. pielęgniarka,
 2. mgr pedagogiki Mariola Bogucka- specjalista terapii uzależnień, st. pielęgniarka,
 3. mgr pedagogiki Iwona Rubacha- Obst- specjalista terapii uzależnień,  st. położna
 4. mgr pedagogiki Aleksandra Sylwestrzak- młodszy asystent

Instruktorzy terapii,  tel. 54 285 6315

 1. pedagogiki Helena Woźniak-  starszy instruktor terapii uzależnień, st. pielęgniarka
 2. pedagogiki Anna Piasecka- starszy instruktor terapii uzależnień, st. pielęgniarka
 3. Błażej Pacholski

Pielęgniarki,    tel. 54 285 63 15

 1. Małgorzata Banasiak
 2. Anna Głowacka
 3. Anna Pacholska
 4. Halina Zielińska
 5. Jadwiga Hołtyn- starszy terapeuta uzależnień, st. położna
 6. Elżbieta Szmyt- starszy terapeuta uzależnień, pielęgniarka
 7. Maria Wędrowska- starszy terapeuta uzależnień, pielęgniarka

Terminarz zjazdów absolwentów w 2019 r.