Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i oddział rehabilitacji neurologicznej

Ordynator, tel. 54 285 62 34

dr n. med. Elżbieta Korczyńska-Germanowska  - specjalista w dziedzinie neurologii, rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka oddziałowa, tel. 54 285 62 34

mgr Jadwiga Kaczmarczyk

 Lekarze, tel. 54 285 62 24

 1. Joanna Irena Foremska – specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, chorób

                                               wewnętrznych,

 1. lek. Małgorzata Lewandowska- specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, pediatrii,
 2. lek. Dorota Wnukowska - Wiącek- specjalista w dziedzinie pediatrii, w trakcie specjalizacji w dziedzinie  rehabilitacji medycznej
 3. lek. Piotr Szudy - specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii, w trakcie specjalizacji w dziedzinie  rehabilitacji medycznej
 4. lek. Magdalena Kieszkowska - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, w trakcie specjalizacji w dziedzinie  rehabilitacji medycznej

 

Psycholodzy, tel. 54 285 62 16

 1. mgr Wiesław Szumiński – psycholog kliniczny
 2. mgr Aleksandra Kotarska – psycholog

Logopeda, tel. 54 285 63 53

mgr Joanna Śliwiak – logopeda, neurologopeda

Pielęgniarki, tel. 54 285 62 28

 1. Ewa Ossowska – lic. piel.
 2. Ewa Banasiak
 3. Bożena Barańska
 4. Wiesława Frączak
 5. Danuta Gadalińska
 6. Halina Kaczmarek
 7. Hanna Kowalska
 8. Beata Dolata
 9. Mariola Ozorowska
 10. Anna Patyk
 11.  Małgorzata Polewska – Rolirad
 12. Jadwiga Stróżyk

 ratownik medyczny/ terapeuta zajęciowy

Tomasz Kłosiński – lic. w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego


Zasady przyjmowania do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej pacjentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Kiedy pacjent posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym może być zdyskwalifikowany z leczenia stacjonarnego w ramach oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej