Oddział pediatryczny z pododdziałem neonatologicznym

Ordynator (tel. 54 285 6307)

lek. Maciej Małecki – specjalista w dziedzinie pediatrii i alergologii

Pielęgniarka oddziałowa (tel. 54 285 6229)

Danuta Osińska – pielęgniarka dyplomowana

Pododdział Neonatologiczny

Pielęgniarka koordynująca (tel. 54 285 6260)

Barbara Kołodziejska – pielęgniarka dyplomowana

Oddział pediatryczny dysponuje 14 łóżkami.

Świadczymy usługi dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.