FE

Informacja

W wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego w dniu 29.05.2017 r. na najem nieruchomości garażowej nr 22, usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00002595/2, wyłoniono najemcę przedmiotowej nieruchomości na okres do trzech lat  Pana Krzysztofa, Kajetana Witczak zam. przy ul. Szpitalnej 1,  88-200 Radziejów,  za  kwotę 124,00 zł. plus podatek VAT miesięcznie.

 

Radziejów, dnia 29.06.2017 r.

Dr n.med. Marek Kornet nominowany do "Złotego Stetoskopu

Image

Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość, że dr n.med. Marek Kornet, przyjmujący w naszej Poradni chirurgiczni dziecięcej, został nominowany do tytułu Lekarz Chirurg Roku 2017 przez Honorowa Kapitułę konkursu reprezentowaną przez ważne osobistości świata medycznego.
Aktualnie dr Kornet plasuje się na wysokiej pozycji w rankingu.  
Głosy na doktora można oddawać wysyłając  SMS pod nr 72355 o treści CR.22
 Głosowanie trwa do 23 czerwca.

Informacja o głosowaniu:

http://www.expressbydgoski.pl/plebiscyty/zloty-stetoskop/a/zloty-stetoskop-2017-wyniki-glosowania-w-kategorii-lekarz-chirurg,12116948/

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

                                                            ogłasza

                                  II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie lokalu użytkowego o pow. 9 m², obecnie sklep rehabilitacyjno - medyczny.

Cena wywoławcza za 1m² - 46,50 zł. m-cznie plus podatek VAT. 

Wyżej opisane pomieszczenie użytkowe znajduje się w budynku SP ZOZ w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. 

Czytaj więcej

Ogłoszenie

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

                                             o g ł a s z a

                               I PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 22  usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Cena wywoławcza wynosi 122,00 zł. m-cznie plus podatek VAT.

Nieruchomość garażowa, stanowi własność powiatu radziejowskiego – obecnie jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2017 r. o godz.11ºº w siedzibie  SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 17,00 zł. w terminie do dnia 23.06.2017 r. w kasie SP ZOZ lub na konto : KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr (054) 285 62 77.