Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony  na wydzierżawienie lokalu użytkowego o pow. 9,36 m2 .

Treść ogłoszenia