Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

 

KIEROWNIK

mgr Krzysztof Mintus -  diagnosta z I stopniem specjalizacji z analityki klinicznej 

Kierownik,  tel. (54) 285 63 51, fax. (54) 285 62 08  

Sekretariat tel/fax 54 285 63 61

e-mail: lab@szpitalradziejow.pl

 

Diagności laboratoryjni

 1. mgr Lucyna Adamczak
 2. mgr Magdalena Kowalska
 3. mgr inż. Leszek Murgała
 4. mgr Dorota Pac- Zasada
 5. mgr Sylwia Pydynowska
 6. mgr Paweł Staszak
 7. mgr Aleksandra Kosińska
 8. mgr Barbara Tatar

 

Technicy analityki

 1. Iwona Brzozowska                                               
 2. Jolanta Chęc                                                              
 3. Jerzy Dukiewicz                                          
 4. Elżbieta Lichmańska       
 5. Wanda Linowiecka            

 

Zadania

Wykonuje badania analityczne dla pacjentów hospitalizowanych i dla pacjentów ambulatoryjnych SP ZOZ Radziejów oraz leczonych w innych placówkach medycznych.

Pobiera i odbiera materiał biologiczny do badań od wszystkich pacjentów zgłaszających się ze skierowaniami codziennie w dni robocze: pobieranie w godz. 7:30 – 9:30, wydawanie 7.30 – 14.30.

Pobiera materiał biologiczny i wykonuje badania bez skierowań u pacjentów na ich życzenie w godzinach jak wyżej.

Wysyła materiał biologiczny na badania niewykonywane w tutejszym laboratorium do innych placówek.

Wydaje i rejestruje wyniki analiz dla wszystkich pacjentów bez względu na miejsce wykonywania badań w godz. 7:30 – 14:30.

Pobiera opłaty z wystawieniem potwierdzenia za badania zakwalifikowane jako płatne.

 

Komórki organizacyjne działu diagnostyki:

1) Punkt Pobrań materiału do badań

2) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

3) Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

4) Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej

 

JAKOŚĆ USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH

Wykonywane badania podlegają codziennej kontroli jakości zgodnie z procedurami analitycznymi. Laboratorium osiąga bardzo dobre oceny w wynikach sprawdzianów Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.