Starszy inspektor ds. administracji-sekretariat

tel: (54) 285 62 00,  (54) 285 6275, fax: (54) 285 3701

lic. Małgorzata Janiak - starszy inspektor ds. administracji

W wykonywaniu swoich obowiązków służbowych podlega bezpośrednio dyrektorowi.

Do zadań starszego inspektora ds. administracji należy:

1) przyjmowanie korespondencji, rejestrowanie jej w dzienniku korespondencyjnym i rozdzielanie na poszczególne jednostki i komórki organizacyjne i stanowiska po uprzednim przejrzeniu i zaparafowaniu przez dyrektora.

2) prowadzenie książki skarg i wniosków, książek kontroli.

3) przygotowanie korespondencji do wysłania.

4) przyjmowanie i wysyłanie faksów oraz ich obsługa.

5) prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu znaczków pocztowych, kosztów opłat pocztowych.

6)  prowadzenie niezbędnej dokumentacji dla potrzeb sekretariatu i dyrektora.

7)  przyjmowanie zamówień na rozmowy telefoniczne oraz sprawne łączenie.

8)  natychmiastowe zgłaszanie zauważonych usterek i awarii uniemożliwiających dokonywanie sprawnych połączeń telefonicznych.

9)  zgłaszanie awarii sprzętu medycznego po otrzymaniu informacji od merytorycznych osób.

10) pomoc przy prowadzeniu dokumentacji w dziale służb pracowniczych.

11) pełnienie zastępstwa podczas nieobecności w pracy starszego inspektora ds. pracowniczych.

12)  wykonywanie innych prac na polecenie dyrektora.