Dział ekonomiczo-księgowy

e-mail: ksieg.szpitalradziejow@interia.pl

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Szymańska, tel: 54 285 62 81

 p. o. Zastępca Głównego Księgowego 

Danuta Szmydt, tel: 54 285 62 38

Do zadań działu księgowości należy organizowanie i prowadzenie działalności finansowej oraz prowadzenie ewidencji składników majątkowych.

Do zakresu działań działu księgowości należy:

  1. Opracowanie przy współpracy z innymi działami planu finansowego
  2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych  Zakładu
  3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
  4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
  5. Sporządzanie w terminie sprawozdań finansowych.