Pielęgniarki i położne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni pilnie pielęgniarki i położne celem zapewnienia całodobowej opieki na oddziałach szpitalnych.

Kontakt: Naczelna Pielęgniarka tel. 54 285 62 72

Kadry: 54 285 62 73