Komunikat

Szanowni Państwo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

serdecznie zaprasza Pacjentów i ich Rodziny na spotkanie, które odbędzie się dnia

13 września 2017 w godz. od 1000 do 1400

z pracownikami Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ,

którzy będą przybliżać Pacjentom zmiany jakie wprowadzi reforma tworząca tzw. „sieć szpitali”

oraz informować o zagadnieniach dotyczących leków 75+

Punkt informacyjny

Parter – w korytarzu przy Rejestracji Ogólnej