Informacja

W wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego w dniu 29.05.2017 r. na najem nieruchomości garażowej nr 22, usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00002595/2, wyłoniono najemcę przedmiotowej nieruchomości na okres do trzech lat  Pana Krzysztofa, Kajetana Witczak zam. przy ul. Szpitalnej 1,  88-200 Radziejów,  za  kwotę 124,00 zł. plus podatek VAT miesięcznie.

 

Radziejów, dnia 29.06.2017 r.