Informacja

W wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego w dniu 19.01.2017 r. na wydzierżawienie dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, położonym na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 3.3025 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr WL1R/00002595/2  

- lokalu o pow. 9 m²,  sklep rehabilitacyjno - medyczny.

-  lokalu o pow. 9 m²,  salon optyczny.    

Wyłoniono dzierżawcę lokalu o pow. 9 m²  z przeznaczeniem na salon optyczny firmę prowadzoną przez Pana Jarosława Olszewskiego - Salon Optyczny, ul. Szpitalna 3,  88-200 Radziejów  za  kwotę 46,97zł./m² netto miesięcznie tj. 422,73 zł. netto miesięcznie. ( 519,96 zł. brutto miesięcznie ).

W części dotyczącej wydzierżawienia  pomieszczenia z przeznaczeniem na sklep medyczno - rehabilitacyjny w oparciu o zapisy ogłoszenia z przyczyn proceduralnych przetarg został odwołany.