Przychodnia Rejonowa - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Rejestracja - (54) 285 62 49

Lekarz rodzinny - (54) 285 62 47

Lekarze
            lek. med. Agnieszka Wiśniewska- pediatra, specjalista medycyny rodzinnej
            lek. med. Mieczysław Wolański - lekarz chorób wewnętrznych 
            lek. med. Roman Liedkiewicz

Pielęgniarki 
               Grażyna Stróżyk- pielęgniarka koordynująca, zabiegowa i szczepiąca
               Katarzyna Błaszak- pielęgniarka zabiegowa i szczepiąca.
               Elżbieta Bartz - położna środowiskowo-rodzinna
               Teresa Szymańska - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
               Krystyna Wasielewska- pielęgniarka środowiskowo- rodzinna

Pielęgniarki szkolne
               Mariola Lewandowska
                Alina Szatkowska
                Ewa Lorenc  

Przychodnia Rejonowa Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowi integralną część SPZOZ w Radziejowie. Znajduje się na parterze gmachu. Pełni rolę Przychodni Medycyny Rodzinnej i obejmuje swą opieką ponad 4 tyś. pacjentów, którym oferuje pełną gamę usług medycznych dostępną w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Ponadto bierze czynny udział w programach prowadzonych pod patronatem i przy współudziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Programy te umożliwiają bardzo wczesną diagnostykę chorób układu oddechowego oraz układu krążenia i skuteczne, szybkie rozpoczęcie leczenia przy udziale lekarzy specjalistów.

Jest to placówka, która pozwala swoim pacjentom przeprowadzenie badań laboratoryjnych we wszystkie dni powszednie. Przychodnia czynna jest we wszystkie dni powszednie w godz. 8:00-18:00, w godz. 13:00-15:00 realizowane są wizyty domowe. Poza godzinami przyjęć oraz w dni świąteczne pacjentów zabezpiecza nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska- POZN.