Poradnie specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne są w większości zlokalizowane na parterze w gmachu administracyjnym. Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub telefonicznie.

Telefon: 54 285-62-18

Poradnie specjalistyczne udzielają świadczenia na podstawie skierowania lekarza, ubezpieczenia zdrowotnego.

 W SP ZOZ Radziejów znajdują się następujące poradnie:

1. Chirurgiczna ogólna,
2. Otolaryngologiczna,
3. Dermatologiczna,
4. Neurologiczna,
5. Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dorosłych,
6. Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci,
7. Uzależnienia od alkoholu,
8. Zdrowia Psychicznego,
9. Okulistyczna,
10. Reumatologiczna,
11. Rehabilitacyjna,
12. Alergologiczna,
13. Medycyny Pracy,
14. Endokrynologiczna,
15. Onkologiczna,
16. Konsultacyjna-Internistyczna,
17. Konsultacyjna dla Dzieci,
18. Ginekologiczno-Położnicza,
19. Kardiologiczna,
20. Diabetologiczna,
21. Psychologiczna,
22. Urologiczna,
23. Neurochirurgiczna,
24. Chirurgii Dziecięcej,
25. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
26. Preluksacyjna,
27. Psychoterapii,
28. Neonatologiczna,
29. Leczenia Bólu,
30. Logopedyczna.