Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 7 czerwca 2018 roku przez 21 dni, tj. do 28 czerwca 2018 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszenie w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 3  w Radziejowie przeznaczonej do wynajęcia na okres trzech lat w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego. Wymieniona nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.