Informacja o sprzedaży ambulansu

         W wyniku I przetargu ofertowego  ogłoszonego w dniu  21 grudnia 2017 r. nie wyłoniono nabywcy  samochodu specjalnego, MERCEDES – BENZ , model  313 Sprinter CDI E3  3,5 t, rok. produkcji 2000, nr rejestracyjny CRAH802 – kolor biały wraz z noszami i wyposażeniem  zabudowy specjalnej karetki sanitarnej , kolor biały . Na  sprzedaż przedmiotowego samochodu specjalnego wpłynęła jedna oferta firmy PHU ANDIX Andrzej Mirecki ul. Szyszko-Bohusza 18, 30-251 Kraków . Wartość oferty poniżej  wyceny rzeczoznawcy.

I przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego MERCEDES - BENZ  został  unieważniony.