Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony  na wynajem nieruchomości garażowej – boks garażowy nr 19.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie informuje, że przeszacowuje okna PCV z demontażu w ilości 18 sztuk, powierzchnia 66.77 m2.

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie – nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 17 kwietnia 2019 roku przez 21 dni tj. do  09 maja 2019 roku zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego w Radziejowie  przy ulicy Szpitalnej 3 w Radziejowie oraz Starostwa Powiatowego z siedzibą przy ulicy Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonych przy ulicy Szpitalnej 3 w Radziejowie przeznaczonych do wynajęcia na okres trzech lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.