Menu

 
 
 Niedziela, 28 maja 2017  Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
 
 
POZ N PDF Drukuj Email

        Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska w poz  przejmuje funkcję podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie w godzinach 18.00-8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta a także inne dni ustawowo wolne od pracy, w pomieszczeniach Przychodni Rejonowej znajdującej się w budynku szpitala przy ul. Szpitalnej 3. 

         Świadczenia zdrowotne w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ udzielane pacjentowi zgłaszającemu się bez skierowania z powodu nagłych zachorowań, niestanowiących bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, mają na celu:

   -  zapewnienie choremu niezbędnej pomocy medycznej,
   -  zapewnienie ciągłości leczenia,
   -  udzielanie świadczeń bez skierowania.

        Koordynatorem działań nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ jest kierownik Działu Pomocy Doraźnej, który ustala miesięczny grafik lekarzy dyżurnych oraz pielęgniarek przy współpracy z Z-cąDyrektora ds. Medycznych

 
 
 
 
 
 

odwiedzin
Sondy
Czy szpital powinien posiadać witrynę internetową
 
 
 
 
Realizujemy projekty wsp�finansowane ze �rodk�w Unii Europejskiej