Menu

 
 
 Niedziela, 28 maja 2017  Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
 
 
Realizowane Projekty PDF Drukuj Email


Projekt: „Modernizacja infrastruktury diagnostycznej i wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie”

Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Zakup sprzętu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013Projekt: „Termomodernizacja budynków szpitalnych”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
 Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województawa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
 


 
 
 
 
 
 

odwiedzin
Sondy
Czy szpital powinien posiadać witrynę internetową
 
 
 
 
Realizujemy projekty wsp�finansowane ze �rodk�w Unii Europejskiej