Menu

 
 
 Niedziela, 28 maja 2017  Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
 
 
Projekty
Przebudowa pomieszczeń budynku szpitalnego PDF Drukuj Email

W miesiącu wrześniu 2015 roku zakończona została realizacja zakresu rzeczowego zawartej w dniu 4 listopada 2014 roku z Województwem Kujawsko – Pomorskim Umowy nr WP-II-W.433.3.19.2014 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przebudowa pomieszczeń budynku szpitalnego wraz z kompletnym wyposażeniem w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa w zakresie centralnej sterylizatorni myjni i dezynfekcji łóżek oraz środków transportu, a także dezynfekcji materacy oraz zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do diagnostyki” Nr RPKP.03.02.00-04-003/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu wyniosła: 4 455 837,78 zł.  w tym:

 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:    1 206 980,95 zł.

 - budżet państwa :    1 689 313,60 zł.

 - wkład własny Beneficjenta ( SP ZOZ w Radziejowie): 1 559 543,23 zł.

Termin realizacji Projektu: 01.03.2014 r.  - 30.09.2015 r.

Czytaj całość…
 
Przebudowa pomieszczeń budynku szpitalnego PDF Drukuj Email

         W miesiącu wrześniu 2015 roku zakończona została realizacja zakresu rzeczowego zawartej w dniu 4 listopada 2014 roku z Województwem Kujawsko – Pomorskim Umowy nr WP-II-W.433.3.19.2014 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przebudowa pomieszczeń budynku szpitalnego wraz z kompletnym wyposażeniem w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa w zakresie centralnej sterylizatorni myjni i dezynfekcji łóżek oraz środków transportu, a także dezynfekcji materacy oraz zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do diagnostyki” Nr RPKP.03.02.00-04-003/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.

Czytaj całość…
 
Zakończenie - "Doposażenie SP ZOZ w Radziejowie w sprzęt rehabilitacyjny" PDF Drukuj Email
W miesiącu maju 2015 r. zakończona została realizacja zawartej w dniu 10 grudnia 2014 r.  pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Umowa Nr SP-II.9211.1.4.2014.3041.17.2014 na dofinansowanie ze środków PFRON wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A, dotyczącej w szczególności realizacji zadania pn. ”Doposażenie SP ZOZ w Radziejowie w sprzęt rehabilitacyjny służący rehabilitacji osób niepełnosprawnych".
 
Całkowita wartość Projektu wyniosła: 268 114,91zł.
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych : 143 577,41 zł.
Wkład własny Beneficjenta ( SP ZOZ w Radziejowie) 124 537,50 zł.

Termin realizacji Projektu :  grudzień 2014 r. – maj 2015 r.
 
W wyniku realizacji Projektu zakupiono :
- aparat do terapii pourazowej, limfatycznej i naczyniowej Bodyflow – szt. 1
- bieżnia treningowa – szt. 1
- urządzenie do krioterapii + zbiornik – kpl. 1
- aparat 2-kanałowy do elektroterapii – szt. 1
- łóżka rehabilitacyjne z szafką przyłóżkową  - szt. 31
- wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – szt. 1
- lampa Biotron ze statywem – szt. 1
- materace przeciwodleżynowe – szt. 12
- aparat do masażu limfatycznego – kpl. 1
- wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych – szt. 2
 
Doposażenie SP ZOZ w Radziejowie w sprzęt rehabilitacyjny PDF Drukuj Email

W dniu  10 grudnia 2014 r. zawarta została pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Umowa Nr SP-II.9211.1.4.2014.3041.17.2014 na dofinansowanie ze środków PFRON wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A, dotyczącej w szczególności realizacji zadania pn.”Doposażenie SP ZOZ w Radziejowie w sprzęt rehabilitacyjny służący rehabilitacji osób niepełnosprawnych".

 Planowana całkowita wartość Projektu wynosi: 276 424,98 zł.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie nie większej niż: 143 577,41 zł.

Wkład własny Beneficjenta ( SP ZOZ w Radziejowie) 132 847,57 zł.

Termin realizacji Projektu:

     -      rozpoczęcie 10.12.2014 r.

     -      zakończenie 29.05.2015 r.

W wyniku realizacji Projektu  zostanie zakupiony :

- aparat do terapii pourazowej, limfatycznej i naczyniowej Bodyflow – szt. 1

- bieżnia treningowa – szt. 1

- urządzenie do krioterapii + zbiornik – kpl. 1

- aparat 2-kanałowy do elektroterapii – szt. 1

- łóżka rehabilitacyjne z szafką przyłóżkową  - szt. 31

- wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – szt. 1

- lampa Biotron ze statywem – szt. 1

- materace przeciwodleżynowe – szt. 12

- aparat do masażu limfatycznego – kpl. 1

- wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych – szt. 2

 
Wymiana przewodów instalacji wodociągowej PDF Drukuj Email

W okresie od dnia 24 lutego 2015 r. do dnia 7 kwietnia 2015 r.  na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 666/13 będącej w nieodpłatnym użytkowaniu  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zrealizowane zostało   przedsięwzięcie pn: „Wymiana przewodów instalacji zewnętrznej wodociągowej na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3”. Realizacja przedsięwzięcia polegała  na wymianie przewodów wodociągowych zewnętrznych poprzez położenie wzdłuż trasy przewodów istniejących nowych przewodów wodociągowych oraz przepięcie instalacji we wszystkich obiektach szpitala. Istniejąca instalacja zewnętrzna wodociągowa wymieniona została na nową z rur wodociągowych PVC SDR26 PN10 z kielichem i uszczelką wargową EURO.

Na trasie instalacji  zamontowano trzy hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne DN80 nadziemne.

Na wejściu  do budynków nr 6, 5 i 3 za zaworami odcinającymi zamontowano zawory antyskażeniowe kołnierzowe EA 453 DN 100, a na  wejściu instalacji do budynków nr 1 i 4 za zaworami odcinającymi zamontowano  zawory antyskażeniowe gwintowane EA 291 DN 32.

Nowa zewnętrzna sieć wodociągowa zapewni ciągłą dostawę wody do obiektów szpitala, a także zmniejszy zagrożenie epidemiologiczne.

Wartość przedsięwzięcia : 147 845,50 zł.

Dofinansowanie w formie pożyczki z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu : 118 276,40 zł.

Udział własny SP ZOZ w Radziejowie: 29 569,10 zł.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 30
 
 
 
 
 

odwiedzin
Sondy
Czy szpital powinien posiadać witrynę internetową
 
 
 
 
Realizujemy projekty wsp�finansowane ze �rodk�w Unii Europejskiej